طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hammer-head به فارسی hammer-head یعنی چه

hammer-head


سرچکش ،نام برخى مرغان وماکيان که سرشان ماننداست به چکش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها