معنی و ترجمه کلمه hammer به فارسی hammer یعنی چه

hammer


چکش کارى کردن ،شوت محکم ،ماشه ،چخماق تفنگ ،پتک ،چخماق ،استخوان چکشى ،چکش زدن ،کوبيدن ،سخت کوشيدن ،ضربت زدن
علوم مهندسى : ضربه زدن
عمران : چکش
معمارى : چکش
قانون ـ فقه : چوب حراج خوردن
روانشناسى : استخ وان چکشى
ورزش : چخماق
علوم هوايى : چکش
علوم نظامى : ضارب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها