طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hand calculator به فارسی hand calculator یعنی چه

hand calculator


کامپيوتر : ماشين حساب دستى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها