طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hand compaction به فارسی hand compaction یعنی چه

hand compaction


توپرسازى دستى
معمارى : تراکم دستى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها