طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hand cuff به فارسی hand cuff یعنی چه

hand cuff


بخو،دست بند زدن
علوم نظامى : بخو زدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها