طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hand lever-operated grease gun به فارسی hand lever-operated grease gun یعنی چه

hand lever-operated grease gun


علوم مهندسى : تلمبه دستى گريس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها