معنی و ترجمه کلمه hand maid به فارسی hand maid یعنی چه

hand maid


کلفت ،پيشخدمت زن ،مستخدمه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها