طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hand steering position به فارسی hand steering position یعنی چه

hand steering position


علوم دريايى : - tiller flat

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها