طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hand traverse به فارسی hand traverse یعنی چه

hand traverse


ورزش : تراورس با دست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها