طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hand-operated molding machine به فارسی hand-operated molding machine یعنی چه

hand-operated molding machine


علوم مهندسى : دستگاه قالبريزى دستى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها