طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hand-out به فارسی hand-out یعنی چه

hand-out


خطاى سرويس ،خراب کردن سرويس اسکواش
ورزش : حريف دريافت کننده سرويس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها