طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه handbreadth به فارسی handbreadth یعنی چه

handbreadth


باندازه کف دست ،پهناى دست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها