طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه handicap به فارسی handicap یعنی چه

handicap


امتياز براى ايجاد تعادل ،مسابقه بين بهترين اسبها بادادن وزن اضافى براى ايجاد تعادل ،مسابقه ارابه رانى با دادن امتياز از محل شروع به نسبت مسابقه ،امتياز به طرف ضعيف در بازى ،اوانس ،امتياز دادن ،اشکال ،مانع ،نقص
روانشناسى : معلوليت
ورزش : امتياز تعادلى ،امتياز دادن به شرکت کنندگان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها