طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه handing over به فارسی handing over یعنی چه

handing over


قانون ـ فقه : اقباض ،تفويض

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها