معنی و ترجمه کلمه handling به فارسی handling یعنی چه

handling


دستکارى کردن ،کار کردن با،بررسى ،لمس ،رسيدگى ،اداره( کردن)
بازرگانى : جابجايى
ورزش : خطاى دست
علوم نظامى : دست به دست کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها