طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه handout به فارسی handout یعنی چه

handout


نوبت بازى ،اعانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها