طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hands on به فارسی hands on یعنی چه

hands on


فرايند فيزيکى بکار بردن يک سيستم کامپيوترى
کامپيوتر : تعيين يک فعاليت يا اموزش که با عملکرد واقعى قطعه اى از سخت افزار درگير است

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها