طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hang about به فارسی hang about یعنی چه

hang about


در نزديکى منتظر بودن ،گشتن ،پرسه زدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها