طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hanging indent به فارسی hanging indent یعنی چه

hanging indent


کامپيوتر : تورفتگى معلق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها