طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hansardize به فارسی hansardize یعنی چه

hansardize


(وکيلى رادرمجلس )متوجه مذاکرات جلسه پيش خودش کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها