معنی و ترجمه کلمه haploid به فارسی haploid یعنی چه

haploid


درظاهرمنفرد،تک نما،(ز.ش ).داراى نيمى از کروموزومهاى اصلى مانندکروموسوم سلولهاى جنسى ،نيم دا نه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها