طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه haplont به فارسی haplont یعنی چه

haplont


(ز.ش ).موجوداتى که داراى تعداد کروموزوم هايى مانند سلول هاى جنسى هستند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها