طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hard base به فارسی hard base یعنی چه

hard base


سکوى پرتاب مستحکم
شيمى : باز سخت
علوم نظامى : سکوى پرتاب موشک ضد ترکش اتمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها