طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hard bested به فارسی hard bested یعنی چه

hard bested


درفشار،درگرفتار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها