طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hard failure به فارسی hard failure یعنی چه

hard failure


نارسايى سخت افزارى
کامپيوتر : خرابى سخت افزارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها