طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hard missile base به فارسی hard missile base یعنی چه

hard missile base


پايگاه مستحکم موشک
علوم نظامى : سکوى پرتاب مستحکم ضد ترکش اتمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها