طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hard mouthed به فارسی hard mouthed یعنی چه

hard mouthed


بد دهنه ،بدلگام ،(مج ).خودسر،سرکش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها