طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hard sectored به فارسی hard sectored یعنی چه

hard sectored


کامپيوتر : ديسک لرزانى که در ان سوراخهايى به منظور تعيين حدود هر قطاع يا بخش تعبيه و منگنه شده است

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها