طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hard surface به فارسی hard surface یعنی چه

hard surface


سطح چيزى( مثل جاده )را فرش کردن ،اجرفرش کردن ،سنگفرش کردن
علوم مهندسى : سخت کردن سطحى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها