طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hard-bitten به فارسی hard-bitten یعنی چه

hard-bitten


ديرشکست خور،سخت هنگام جنگ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها