طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hardened site به فارسی hardened site یعنی چه

hardened site


پايگاه مقاوم ،حفاظ مقاوم
علوم نظامى : پايگاه مقاوم در مقابل تک ش م ر و اتمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها