طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hardening of mortars به فارسی hardening of mortars یعنی چه

hardening of mortars


سخت شدن ملاتها
معمارى : سخت شدن ملاتها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها