معنی و ترجمه کلمه hardly به فارسی hardly یعنی چه

hardly


سخت ،بسختى ،مشکل ،بزحمت ،بادرشتى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها