طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه harmful به فارسی harmful یعنی چه

harmful


مضر،پرگزند
قانون ـ فقه : مضر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها