طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه harmonic vibration به فارسی harmonic vibration یعنی چه

harmonic vibration


معمارى : ارتعاش هماهنگ
شيمى : ارتعاش هماهنگ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها