طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه harmonize به فارسی harmonize یعنی چه

harmonize


هماهنگ کردن ،هم اهنگ کردن ،موافق کردن ،هم اهنگ شدن ،متناسب بودن
علوم نظامى : يکنواخت کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها