طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه harmony of interests به فارسی harmony of interests یعنی چه

harmony of interests


هماهنگى منافع
بازرگانى : سازگارى منافع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها