طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه harquebus به فارسی harquebus یعنی چه

harquebus


تفنگ شمخال ،شمخال

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها