طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hatched moulding به فارسی hatched moulding یعنی چه

hatched moulding


گچ برى که عبارت است ازدورشته خط هاى متوازى که همديگر راقطع کر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها