معنی و ترجمه کلمه haul defilade به فارسی haul defilade یعنی چه

haul defilade


تابرجک پشت حفاظ قرار گرفتن ،قرار دادن قنداق تانک در پناه سنگر
علوم نظامى : تا ارتفاع لوله پشت سنگر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها