معنی و ترجمه کلمه haul out به فارسی haul out یعنی چه

haul out


علوم نظامى : خارج شدن از صورت بندى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها