طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه he has no enterprise به فارسی he has no enterprise یعنی چه

he has no enterprise


دل ندارد که به کارهاى مهم دست بزند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها