طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه he inherited a large fortune به فارسی he inherited a large fortune یعنی چه

he inherited a large fortune


دارايى زيادى بميراث برد،دارايى زيادى به او رسيد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها