طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه he looked upward(s) به فارسی he looked upward(s) یعنی چه

he looked upward(s)


بالانگاه کرد( يانگريست)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها