طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه he out herods herod به فارسی he out herods herod یعنی چه

he out herods herod


دست هيروديس را از پشت بسته است ،دست شمريا ضحاک را از پشت بسته است

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها