طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه he paid through the nose به فارسی he paid through the nose یعنی چه

he paid through the nose


زياد به او تحميل کردند،گوشش را بريدند

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها