معنی و ترجمه کلمه he retalited the insult به فارسی he retalited the insult یعنی چه

he retalited the insult


فحش را عينا پس دادن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها