طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه he sent me a wire به فارسی he sent me a wire یعنی چه

he sent me a wire


تلگرافى براى من فرستاد،تلگرافى بمن مخابره کرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها