طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه he smells of oil به فارسی he smells of oil یعنی چه

he smells of oil


اثارمطالعه از او نمايان است

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها