طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه he swore off drinking به فارسی he swore off drinking یعنی چه

he swore off drinking


سوگند خوردکه از نوشابه خورى دست بکشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها